Pomoc s tvorbou propagačních letáčků

13
bodů

Prosíme o pomoc s vytvořením informačních a propagačních letáčků o našich jednotlivých službách

Informační technologie
Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

V současné chvíli nemáme k dispozici materiály informující o jednotlivých službách Farní charity a jejich dostupnosti veřejnosti.

Popis

Potřebujeme vytvořit ucelenou sérii pěti letáčků (nejlépe formátu A5). Každý by byl věnován jedné službě, kterou poskytuje Farní charita Chrudim. (Pečovatelská služba, Ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Občanská poradna a Dobrovolnické centrum).Ke každé službě napsat stručný popis, rozsah služby a kontaktní údaje. Také bychom uvítali, barevné vizuální rozlišení jednotlivých služeb, přitom aby ale zůstalo zřejmé jejich vzájemné propojení. (Na webu jsou služby odlišeny květinami...). Důležitá je i úprava log institucí a organizací, které nás podporují a jejich umístění na letáčcích. Přikládám skromné podklady, v průběhu spolupráce dodám další potřebné. Předem moc děkuji za Vaši ochotu, úsilí i čas. MiŠ

Komentáře

Dobrý den,
prosím jaký je časový rámec této výzvy? Pokud to nemusí být za dva dny hotové, beru to :)
Jsme stále ještě nově vzniklé dobrovolnické centrum;-)
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Občanská společnost
Hledáme lidi dobré vůle na propojujeme je s místními organizacemi, které pomáhají lidem v nouzi. Zapojujeme se do místních i celorepublikových aktivit. Vytváříme vlastní aktivity. A hlavně rozšiřujeme povědomí o dobrovolnictví a o bezplatném pomáhání si tak vůbec...;-) Vznikli jsme v roce 2014 a už máme více jak 70 dobrovolníků, z toho v současné době víc jak 50 aktivních. Vysíláme je do více jak 9 organizací v Chrudimi a okolí, které poskytují sociální nebo zdravotnické služby především pro seniory, ale také pro sociálně vyloučené rodiny s dětmi, pro mentálně handicapované, nebo taky do alternativní Zš a Mš s Montessori přístupem. Zapojujeme se i do jednorázových akcí typu Ukliďme Česko, Národní potravinová sbírka, i místních lokálek. Sami jsme takto iniciovali spolupráci místních neziskovek a města na Dni Dobrovolnictví, který se stává "putovní" tradicí Pardubického kraje.