Hip Hop Stroke Song pro české děti

0
bodů

Vytvoření české verze anglické hip hopové písničky, která dětem přibližuje příznaky mozkové mrtvice.

Copywriting
Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Děti se budou učit příznaky mozkové mrtvice a správnou reakci na ně zábavnou formou.

Popis

Vzdělávací program se sídlem v New Yorku vytvořil pro děti kreslený hudební videoklip, který jim přibližuje příznaky mozkové mrtvice a jak na ně reagovat. Naše organizace s newyorským programem spolupracuje a dohodli jsme se, že písničku představíme i českým dětem. Kromě překladu to chce však trochu básnického umu, nejlépe vytvořit českou rýmovanou obměnu. Text poté v podobě titulků zasadíme do originálního videoklipu a vypustíme do světa (skrze YouTube a další kanály). Děti se budou učit, aniž by si to uvědomovaly a díky získaným informací budou schopni rozeznat příznaky mozkové mrtvice, správně na ně zareagovat a tím někoho případně zachránit život.
Nezisková organizace s cílem propagace problematiky CMP
Zdraví
Cíle a aktivity: - Spolupráce s výborem Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P. a podpora jeho činnosti - Podpora propagace problematiky cévních mozkových příhod (CMP) - Podpora edukačních programů popularizujících význam CMP - Propagace racionální a správné terapie a sekundární prevence CMP - Podpora vědeckého výzkumu či vývoje vztahující se k problematice CMP - Podpora rehabilitace osob po CMP - Podpora projektů na výchovu mladých neurologů a dalších odborníků v oblasti CMP - Podpora projektů zaměřených na prevenci CMP - Podpora projektů zaměřených na rehabilitační terapie po CMP - Podpora řešení aktuálních problémů v oblasti prevence, léčení a následné rehabilitační terapie CMP - Spolupráce s odbornými pracovišti v oblastech věnovaných problematice CMP