Iktus, o.p.s.

Nezisková organizace s cílem propagace problematiky CMP

Zdraví

O nás

Cíle a aktivity: - Spolupráce s výborem Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P. a podpora jeho činnosti - Podpora propagace problematiky cévních mozkových příhod (CMP) - Podpora edukačních programů popularizujících význam CMP - Propagace racionální a správné terapie a sekundární prevence CMP - Podpora vědeckého výzkumu či vývoje vztahující se k problematice CMP - Podpora rehabilitace osob po CMP - Podpora projektů na výchovu mladých neurologů a dalších odborníků v oblasti CMP - Podpora projektů zaměřených na prevenci CMP - Podpora projektů zaměřených na rehabilitační terapie po CMP - Podpora řešení aktuálních problémů v oblasti prevence, léčení a následné rehabilitační terapie CMP - Spolupráce s odbornými pracovišti v oblastech věnovaných problematice CMP

Hotové výzvy

Hip Hop Stroke Song pro české děti

Vytvoření české verze anglické hip hopové písničky, která dětem přibližuje příznaky mozkové mrtvice.

Iktus, o.p.s.
Malá (do 10 hod.) | Online
22
bodů
21. 2. 2017: Bára A. začal pracovat na výzvě Hip Hop Stroke Song pro české děti