Iktus, o.p.s.

Nezisková organizace s cílem propagace problematiky CMP

Zdraví

O nás

Cíle a aktivity: - Spolupráce s výborem Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P. a podpora jeho činnosti - Podpora propagace problematiky cévních mozkových příhod (CMP) - Podpora edukačních programů popularizujících význam CMP - Propagace racionální a správné terapie a sekundární prevence CMP - Podpora vědeckého výzkumu či vývoje vztahující se k problematice CMP - Podpora rehabilitace osob po CMP - Podpora projektů na výchovu mladých neurologů a dalších odborníků v oblasti CMP - Podpora projektů zaměřených na prevenci CMP - Podpora projektů zaměřených na rehabilitační terapie po CMP - Podpora řešení aktuálních problémů v oblasti prevence, léčení a následné rehabilitační terapie CMP - Spolupráce s odbornými pracovišti v oblastech věnovaných problematice CMP

Hotové výzvy

Hip Hop Stroke Song pro české děti

Vytvoření české verze anglické hip hopové písničky, která dětem přibližuje příznaky mozkové mrtvice.

Iktus, o.p.s.
Střední práce | Online
22
bodů