Plakát

10
bodů

Plakát pro propagaci našich akcí

Design
Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Tvorba plakátu pro plánované akce v letošním roce: Čtenářský kroužek pro děti, muzikohrátky, angličtina pro maminky na MD, burza oblečení

Popis

Potřebovali bychom vytvořit jeden souhrnný plakát pro níže uvedené akce: Čtenářský kroužek pro děti, muzikohrátky, angličtina pro maminky na MD, burza oblečení, sportovní den A dále na každou z těchto akcí zvláštní plakátek, tak aby byly všechny ve stejném stylu. Text, logo a potřebné další informace zašleme v emailu.Možno potom rozdělit do několika výzev, ale potřebovali bychom jednoho autora, aby byly plakátky stejné.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a úlohy rodičů.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.