Centrum Ententyky, z.s.

Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a úlohy rodičů.

O nás

Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.

Rozpracované výzvy

plakát jarní burza

plakát na jarní burzu oblečení a hraček

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Grafické zpracování výroční zprávy

Grafické zpracování výroční zprávy

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

Hotové výzvy

plakát pro Montessori vzdělávání pro děti

plakát pro Montessori vzdělávání pro děti

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

PF 2019

PF 2019

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát ples Centra Ententyky + vstupenky

Plakát ples Centra Ententyky + vstupenky

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

Plakát Vánoční benefiční jarmark

Plakát Vánoční benefiční jarmark

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát a pozvánka na hody

Plakát a pozvánka na hody

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát uspávání broučků

Plakát uspávání broučků

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát jednorázové akce 2018/2019

Plakát jednorázové akce 2018/2019

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát zimní pobyt pro rodiče s dětmi

Plakát zimní pobyt pro rodiče s dětmi

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

pozvánka workshop oblékání kyjovského kroje

pozvánka workshop oblékání kyjovského kroje

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát podzimní burza dětského oblečení

Plakát podzimní burza dětského oblečení

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

plakát večerní promítání pohádek

plakát večerní promítání pohádek

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát hledáme lektory volnočasových aktivit

Plakát hledáme lektory volnočasových aktivit

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát Nabídka aktivit na nový školní rok

Plakát Nabídka aktivit na nový školní rok

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát pro prázdninovou akci

Plakát pro prázdninovou akci

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Grafické zpracování výroční zprávy

grafické zpracování výroční zprávy

Centrum Ententyky, z.s.
Velká práce | Online

Plakát

Plakát pobyt pro rodiče s dětmi

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

letáček na nové kroužky

letáček na nové kroužky

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

letáček kroužek Žížalky

letáček na kroužek

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

letáček burza dětského oblečení

letáček pro naši organizaci

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Letáček organizace

letáček pro naši organizaci, který zaujme

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Vizitky

Vizitky pro naše centrum

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát ples

Vytvoření plakátu na ples

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

originální PF

Potřebujeme originální PF pro naši organizaci

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát jarmark

Plakát pro náš tradiční vánoční jarmark

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

plakát muzikohrátky

plakát muzikohrátky

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakát angličtina pro maminky na MD

plakát angličtina pro maminky na MD

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakát pro sportovní den s rodinou

plakát pro sportovní den s rodinou

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakát pobyt pro rodiny

plakát pobyt pro rodiny v přírodě

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

motto pro naši organizaci

jedna věta, která by nás charakterizovala

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakát dětská hernička a klub pro maminky vícerčat

plakát dětská hernička a klub pro maminky vícerčat

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

letáček výhody členství

výroba letáčku - výhoda členství

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakat

plakat cvičení pro maminky

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát

Plakát pro elektrotechnický krouzek

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

Plakát

Plakát pro propagaci našich akcí

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online
668
bodů
30. 1. 2019: Veronika Zukalová začal pracovat na výzvě plakát jarní burza
30. 1. 2019: Centrum Ententyky, z.s. zveřejnila výzvu plakát jarní burza
28. 12. 2018: Marianna Babjaková začal pracovat na výzvě Grafické zpracování výroční zprávy
11. 12. 2018: A Š dokončil výzvu Plakát ples Centra Ententyky + vstupenky
11. 12. 2018: Marianna Babjaková dokončil výzvu PF 2019
3. 12. 2018: Marianna Babjaková začal pracovat na výzvě PF 2019
27. 11. 2018: A Š začal pracovat na výzvě Plakát ples Centra Ententyky + vstupenky
20. 11. 2018: Michal Myška začal pracovat na výzvě PF 2019
20. 11. 2018: Martin Tomáš začal pracovat na výzvě Grafické zpracování výroční zprávy
19. 11. 2018: Centrum Ententyky, z.s. zveřejnila výzvu PF 2019
16. 11. 2018: Robin Marhod začal pracovat na výzvě Plakát ples Centra Ententyky + vstupenky
2. 10. 2018: Natálie Wippern začal pracovat na výzvě Plakát Kavárna Na burze
29. 9. 2018: Ester Fišerová začal pracovat na výzvě Pomoc s formulací poslání a vize
13. 9. 2018: Lucie Skálová začal pracovat na výzvě Plakát Vánoční benefiční jarmark