Centrum Ententyky, z.s.

Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a úlohy rodičů.

O nás

Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.

Otevřené výzvy

Plakát pasování prvňáčků

Plakát pasování prvňáčků

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Rozpracované výzvy

Plakát Nabídka aktivit na nový školní rok

Plakát Nabídka aktivit na nový školní rok

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

internetová aplikace pro půjčování knížek

internetová aplikace pro půjčování knížek

Centrum Ententyky, z.s.
Velká práce | Online

Hotové výzvy

Plakát pro prázdninovou akci

Plakát pro prázdninovou akci

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Grafické zpracování výroční zprávy

grafické zpracování výroční zprávy

Centrum Ententyky, z.s.
Velká práce | Online

Plakát

Plakát pobyt pro rodiče s dětmi

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

letáček na nové kroužky

letáček na nové kroužky

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

letáček kroužek Žížalky

letáček na kroužek

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

letáček burza dětského oblečení

letáček pro naši organizaci

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Letáček organizace

letáček pro naši organizaci, který zaujme

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Vizitky

Vizitky pro naše centrum

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát ples

Vytvoření plakátu na ples

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

originální PF

Potřebujeme originální PF pro naši organizaci

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát jarmark

Plakát pro náš tradiční vánoční jarmark

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

plakát muzikohrátky

plakát muzikohrátky

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakát angličtina pro maminky na MD

plakát angličtina pro maminky na MD

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakát pro sportovní den s rodinou

plakát pro sportovní den s rodinou

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakát pobyt pro rodiny

plakát pobyt pro rodiny v přírodě

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

motto pro naši organizaci

jedna věta, která by nás charakterizovala

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakát dětská hernička a klub pro maminky vícerčat

plakát dětská hernička a klub pro maminky vícerčat

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

letáček výhody členství

výroba letáčku - výhoda členství

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

plakat

plakat cvičení pro maminky

Centrum Ententyky, z.s.
Malá práce | Online

Plakát

Plakát pro elektrotechnický krouzek

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online

Plakát

Plakát pro propagaci našich akcí

Centrum Ententyky, z.s.
Střední práce | Online
385
bodů
19. 6. 2018: Lucie Křížková začal pracovat na výzvě Plakát pasování prvňáčků
30. 5. 2018: Jan Málek dokončil výzvu Plakát pro prázdninovou akci
23. 4. 2018: Jan Málek začal pracovat na výzvě Plakát pro prázdninovou akci
16. 4. 2018: Marianna Babjaková dokončil výzvu Plakát
16. 4. 2018: Roman Cinis dokončil výzvu Letáček organizace
4. 4. 2018: David Rýpal začal pracovat na výzvě Grafické zpracování výroční zprávy
5. 3. 2018: Marianna Babjaková začal pracovat na výzvě Plakát
28. 2. 2018: Centrum Ententyky, z.s. zveřejnila výzvu Plakát