Tvorba 5 plakátů

13
bodů

Prosíme o pomoc s tvorbou 5 plakátů na akce pro rodiny s dětmi.

Grafika
Public Relations
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Každý rok realizujeme k Mezinárodnímu dni rodin Týden pro rodinu, který je plný zajímavých akcí. Chceme rodiny oslovit+pozvat jich co nejvíc

Popis

Potřebovaly bychom udělat 1 souhrnný plakát na celý Týden pro rodinu + 4 plakáty k jednotlivým akcím Týdne pro rodinu. Potřebovaly bychom je dostat v takovém formátu, abychom si jej samy mohly ještě upravovat - zejména textové informace, když nastane nějaká změna. Zatím jsme plakáty tvořili jen ve wordu. Když by se podařilo vytvořit nám plakáty ve wordu, byl by to pro nás asi ideál. Pokud by toto nebylo možné/vhodné, tak bychom plakáty potřebovaly v takovém formátu, který lze upravovat nějakém zdarma stažitelném SW, který není náročný na pochopení a obsluhu :) Poslala bych fotky z loňských akcí, potřebné informace a loga, která potřebujeme na plakáty umístit.
sociální služby, dobrovolnictví, programy pro rodiny, NRP
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (dále jen CPR Vysočina) bylo registrováno v srpnu 2010. Nabídkou programů a služeb napomáhá posilování rodinných vztahů a celkové podpoře rodin a také posílení významu tradičních rodinných hodnot ve společnosti. CPR Vysočina se zaměřuje na poskytování služeb pro celé rodiny i pro jejich jednotlivé členy: pro děti, mládež, rodiče a seniory. Jedná se o:  koordinaci dobrovolnické služby (vyhledání a vzdělávání dobrovolných pracovníků, kteří následně poskytují služby seniorům, osobám se znevýhodněním a rodinám s dětmi),  poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi,  práci s rodinami zařazenými do náhradní rodinné péče,  koordinaci, poskytování a podporu volnočasových a společenských aktivit pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.  přípravu a zajišťování vzdělávacích programů (přednášky, semináře, kurzy) pro různé cílové skupiny (děti, mládež, rodiče, seniory, lektory, koordinátory, snoubence apod.).  spolupráci s dalšími podobně zaměřenými státními i nestátními organizacemi. Jednorázové kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost převážně z Jihlavy se staly již tradičními. Patří mezi ně např.: Karneval pro děti, Ples rodin, Týden pro rodinu, dílničky pro děti na Pouti ke sv. Jánu, Noc kostelů, letní příměstské tábory a podzimní vzdělávací program pro školy s názvem Toulky jihlavskou minulostí