Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

sociální služby, dobrovolnictví, programy pro rodiny, NRP

Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství

O nás

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (dále jen CPR Vysočina) bylo registrováno v srpnu 2010. Nabídkou programů a služeb napomáhá posilování rodinných vztahů a celkové podpoře rodin a také posílení významu tradičních rodinných hodnot ve společnosti. CPR Vysočina se zaměřuje na poskytování služeb pro celé rodiny i pro jejich jednotlivé členy: pro děti, mládež, rodiče a seniory. Jedná se o:  koordinaci dobrovolnické služby (vyhledání a vzdělávání dobrovolných pracovníků, kteří následně poskytují služby seniorům, osobám se znevýhodněním a rodinám s dětmi),  poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi,  práci s rodinami zařazenými do náhradní rodinné péče,  koordinaci, poskytování a podporu volnočasových a společenských aktivit pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.  přípravu a zajišťování vzdělávacích programů (přednášky, semináře, kurzy) pro různé cílové skupiny (děti, mládež, rodiče, seniory, lektory, koordinátory, snoubence apod.).  spolupráci s dalšími podobně zaměřenými státními i nestátními organizacemi. Jednorázové kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost převážně z Jihlavy se staly již tradičními. Patří mezi ně např.: Karneval pro děti, Ples rodin, Týden pro rodinu, dílničky pro děti na Pouti ke sv. Jánu, Noc kostelů, letní příměstské tábory a podzimní vzdělávací program pro školy s názvem Toulky jihlavskou minulostí

Hotové výzvy

Vytvoření plakátu pro nábor mladých dobrovolníků

Prosíme o vytvoření plakátu motivujícího mladé lidi k dobrovolnické službě - pomoc seniorům a dětem

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Tvorba 5 plakátů

Prosíme o pomoc s tvorbou 5 plakátů na akce pro rodiny s dětmi.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Zhodnocení srozumitelnosti a webu a plakátů

Prosíme o zhodnocení, zda máme web přehledný + srozumitelný, zda plakáty obsahují dostatek informací

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Teambuilding pro zaměstnance

Profesionální program pro cca 10 žen ve věku 23 – 50 let

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně