Vytvoření razítka

0
bodů

Hledáme šikovného grafika či grafičku pro vytvoření jednoduchého razítka dle logomanuálu.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Abychom mohli "pečetit" ještě lépe než nyní :-)

Popis

Dle nového logomanuálu a dle předlohy nového razítka bychom potřebovali vytvořit razítko pro naše detašované pracoviště.
Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví.
Jsme nezisková organizace jejímž hlavním tématem je rozvoj dobrovolnictví. Naším dlouhodobým cílem je aby u nás přibývalo dobrovolníků i oblastí v nichž působí, ale také aby se zvyšovala kvalita dobrovolnických programů a profesionalita lidí, kteří s dobrovolníky pracují. V souladu s tímto poslání realizujeme množství aktivit; podporujeme a realizujeme výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže. HESTIA vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit.