HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví.

O nás

Jsme nezisková organizace jejímž hlavním tématem je rozvoj dobrovolnictví. Naším dlouhodobým cílem je aby u nás přibývalo dobrovolníků i oblastí v nichž působí, ale také aby se zvyšovala kvalita dobrovolnických programů a profesionalita lidí, kteří s dobrovolníky pracují. V souladu s tímto poslání realizujeme množství aktivit; podporujeme a realizujeme výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže. HESTIA vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit.

Rozpracované výzvy

Úprava kanceláře

Upravit pracovního prostředí ve dvou kanceláří

Hotové výzvy

Tvorba informačního letáčku

Hledáme dobrovolníka, který by vytvořil informační materiál o našich službách pro další NNO

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Střední práce | Tady a teď

Prosíme o pomoc s vytvořením PFka na rok 2016

Hledáme dobrovolníka, který by nám vytvořil přívětivé a zajímavé PFko

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Střední práce | Tady a teď

Pomoc s grafickým návrhem vizitek dle logomanuálu

Hledáme grafika který by měl čas a chuť nám pomoci s grafickým návrhem 3 vizitek podle logomanuálu.

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Střední práce | Tady a teď

Vytvoření razítka

Hledáme šikovného grafika či grafičku pro vytvoření jednoduchého razítka dle logomanuálu.

Konzultace v právní oblasti

Prosíme o konzultaci ohledně Zákoníku práce

Konzultace v právní oblasti

Ekonomka NNO prosí o konzultace ohledně NOZ a jeho vlivu na další záležitosti

Pomoc s hledáním nových nebytových prostor

Hledáme pomocníky na vyhledání nových kancelářských prostor pro naši organizaci.

137
bodů
20. 10. 2016: Kateřina Brchelová začal pracovat na výzvě Úprava kanceláře
28. 4. 2016: Petr Vlček dokončil výzvu Tvorba informačního letáčku
3. 4. 2016: Petr Vlček začal pracovat na výzvě Tvorba informačního letáčku
11. 3. 2016: Zuzan Kot začal pracovat na výzvě Tvorba informačního letáčku
23. 9. 2015: Jiří Hanžl dokončil výzvu Vytvoření razítka
14. 8. 2015: Jiří Hanžl začal pracovat na výzvě Vytvoření razítka
8. 12. 2014: dokončil výzvu Konzultace v právní oblasti
24. 11. 2014: začal pracovat na výzvě Konzultace v právní oblasti
15. 7. 2014: dokončil výzvu Konzultace v právní oblasti