Příprava skládačky do tisku

7
bodů

Potřebujeme připravit skládačku na propagaci naší společnosti do tisku.

Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Nemáme nikoho, kdo by to uměl :)

Popis

Příprava již hotové "skládačky" do tisku - opatření ořezovými značkami apod.
Integrační sociální podnik působící v SEV Toulcův dvůr.
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Naším hlavním posláním je poskytovat práci desítkám osob se zdravotním postižením (OZP) na různých pracovních pozicích ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr: - v infocentru jsme denně k dispozici zvídavým návštěvníkům ekocentra, - věnujeme se technické správě areálu, budov a péči o přírodní park, - ve Zdravé jídelně vaříme pro návštěvníky či okolní mateřské školky, pořádáme oslavy a firemní akce, - vyrábíme atraktivní výrobky v keramické dílně, podílejí se na nich i pracovníci v tréninkovém programu. ENVIRA, o. p. s. je tak dalším rozměrem prospěšnosti Toulcova dvora. OZP spolupracují na něčem, co jim dává opravdový smysl a mohou tak překonat svou těžkou životní situaci. A návštěvníci ekocentra zde mohou pozorovat, jak se do praxe uvádí zaměstnávání zdravotně postižených a inspirovat se.