ENVIRA, o. p. s.

Integrační sociální podnik působící v SEV Toulcův dvůr.

Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství

O nás

Naším hlavním posláním je poskytovat práci desítkám osob se zdravotním postižením (OZP) na různých pracovních pozicích ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr: - v infocentru jsme denně k dispozici zvídavým návštěvníkům ekocentra, - věnujeme se technické správě areálu, budov a péči o přírodní park, - ve Zdravé jídelně vaříme pro návštěvníky či okolní mateřské školky, pořádáme oslavy a firemní akce, - vyrábíme atraktivní výrobky v keramické dílně, podílejí se na nich i pracovníci v tréninkovém programu. ENVIRA, o. p. s. je tak dalším rozměrem prospěšnosti Toulcova dvora. OZP spolupracují na něčem, co jim dává opravdový smysl a mohou tak překonat svou těžkou životní situaci. A návštěvníci ekocentra zde mohou pozorovat, jak se do praxe uvádí zaměstnávání zdravotně postižených a inspirovat se.

Hotové výzvy

Vytvoření grafického návrhu pro ceduli

Grafický návrh pro ceduli na základě námi vytvořeného přednávrhu.

ENVIRA, o. p. s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Úprava pohledu pro tisk

Ořezové značky, finální úprava podkladů pro tisk.

ENVIRA, o. p. s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Grafická příprava skládačky do tisku

úprava letáku, sesazení textu, ořezové značky

ENVIRA, o. p. s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Příprava skládačky do tisku

Potřebujeme připravit skládačku na propagaci naší společnosti do tisku.

ENVIRA, o. p. s.
Malá (do 10 hod.) | Online
62
bodů