Teambuilding pro zaměstnance

13
bodů

Profesionální program pro cca 10 žen ve věku 23 – 50 let

Public Relations
Fundraising
Personalistika
Koučink
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Získat chuť pro týmovou práci. Nové stmelení kolektivu, který se personálně pozměnil. Oživení všeho dobrého, co náš tým stmelovalo dřív.

Popis

Rády bychom: - si definovaly rozdíly mezi individuální a týmovou prací - získaly novou chuť a motivaci pro týmovou práci - povzbuzení, že i když nás je méně než dřív, nejsme zbylými troskami či torzem - si uvědomily, že jsme dobrý tým, který je schopen toho hodně zvládnout, a vážily si toho - nalezly účinné způsoby a metody, jak budovat dobrý tým - nalezly důvody a cesty, proč a kam jít společně dál - se naučily konstruktivní komunikaci v týmu - našly odvahu k otevřenosti a důvěře - (znovu)objevily talenty a schopnosti jednotlivých členů týmu - si např. na základě sebehodnotícího dotazníku uvědomily jednotlivé role a jejich význam pro práci v týmu (vedoucí, režisér, rejpal, dotahovač, …) - se pokusily objevit v sobě třeba i něco, co si nechceme připustit - aby naše vedoucí mohla vidět mj. naše rezervy a mohla případně přesunout některé kompetence. Práci dobrovolníka odhadujeme na 10 hodin takto: - 5 hodin příprava taembuildingu + čas strávený na cestách - 5 hodin samotný teambuilding + závěrečné shrnutí a vyhodnocení

Komentáře

Zdravím, velmi ráda pro Váš tým vytvořím teambuilding na míru, jen bych potřebovala upřesnit časové možnosti - prosím napište mi zprávu, děkuji a pěknou neděli.
sociální služby, dobrovolnictví, programy pro rodiny, NRP
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (dále jen CPR Vysočina) bylo registrováno v srpnu 2010. Nabídkou programů a služeb napomáhá posilování rodinných vztahů a celkové podpoře rodin a také posílení významu tradičních rodinných hodnot ve společnosti. CPR Vysočina se zaměřuje na poskytování služeb pro celé rodiny i pro jejich jednotlivé členy: pro děti, mládež, rodiče a seniory. Jedná se o:  koordinaci dobrovolnické služby (vyhledání a vzdělávání dobrovolných pracovníků, kteří následně poskytují služby seniorům, osobám se znevýhodněním a rodinám s dětmi),  poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi,  práci s rodinami zařazenými do náhradní rodinné péče,  koordinaci, poskytování a podporu volnočasových a společenských aktivit pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.  přípravu a zajišťování vzdělávacích programů (přednášky, semináře, kurzy) pro různé cílové skupiny (děti, mládež, rodiče, seniory, lektory, koordinátory, snoubence apod.).  spolupráci s dalšími podobně zaměřenými státními i nestátními organizacemi. Jednorázové kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost převážně z Jihlavy se staly již tradičními. Patří mezi ně např.: Karneval pro děti, Ples rodin, Týden pro rodinu, dílničky pro děti na Pouti ke sv. Jánu, Noc kostelů, letní příměstské tábory a podzimní vzdělávací program pro školy s názvem Toulky jihlavskou minulostí