EPMA

Regionální rozvoj v oblasti informační společnosti

Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Občanská společnost

O nás

Posláním EPMA z.s.p.o. je mapování, podpora a prezentace různých aspektů rozvoje české společnosti s cílem dosáhnout vyspělé evropské komunity občanů, využívajících všech výhod znalostní ekonomiky a nových informačních a komunikačních technologií. Mezi naše hlavní oblasti zájmu patří eGovernment, eInclusion, eAccessibility, ICT4Development, regional and local development atd.

Hotové výzvy