Živá paměť, o.p.s.

Poskytujeme sociální služby obětem nacismu seniorům 85+

Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství

O nás

■ Pečujeme o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a s ní související informační a vzdělávací činnost. ■ Zprostředkováváme dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování. ■ Poskytujeme poradenské a asistenční služby osobám pronásledovanými totalitními režimy, zejména nacionálním socialismem.

Rozpracované výzvy

Pomozte nám propojit minulost s budoucností!

Přehledný web pro naše klienty, zájemce o moderní dějiny a naše podporovatele

Živá paměť, o.p.s.
Velká práce | Online