ZVÍŘATŮM SRDCEM

Spojujeme svět lidí a zvířat

Vzdělávání
Životní prostředí
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost

O nás

Primární myšlenkou spolku ZVÍŘATŮM SRDCEM je, aby si lidé uvědomili, jaký má současný civilizační život dopad na zvířata. Snaží se lidem vštěpovat, aby se ke zvířatům chovali slušně a uctivě. Spolek ZVÍŘATŮM SRDCEM je založen za účelem budování vazeb mezi lidmi a zvířaty. Členové spolku navazují spolupráci se zvířecími útulky a odchytovými stanicemi, kterým členové spolku pomáhají s péčí o zvířata a to bezplatně. Spolek ZVÍŘATŮM SRDCEM se aktivně bude zapojovat do veřejné sbírky na pomoc zvířatům v nouzi, kdy tyto prostředky budou směřovány na potřeby útulků. Spolek ZVÍŘATŮM SRDCEM navazuje spolupráci se vzdělávacími instituty, kde bezplatně provádí semináře jak se děti mají chovat ke zvířatům, jak končí odložené zvířata, jak fungují eko zvířecí farmy. Spolek ZVÍŘATŮM SRDCEM se zavazuje do 1.1.2025 zřídit nadační fond ZVÍŘATŮM SRDCEM, který se bude primárně zabývat veřejnou sbírkou, kdy tyto peníze budou výhradně použité na materiální pomoc zvířecím útulkům a odchytovým stanicím.

Rozpracované výzvy

Propagace transparentního účtu

Hledáme posilu pro propagaci transparentního účtu

ZVÍŘATŮM SRDCEM
Velká práce | Online
17
bodů
7. 4. 2020: Jan Mareš začal pracovat na výzvě Propagace transparentního účtu