Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Ochrana lidských práv

Lidská práva
Vzdělávání

O nás

Centrum pro lidská práva a demokratizaci (Czech Centre for Human Rights and Democratization, CCHRD) je nezávislá, nezisková akademická instituce, která lidská práva sleduje z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Existence takového centra je ve většině členských států Evropské unie pravidlem, přičemž v některých zemích existuje dokonce více nezávislých univerzitních center, zabývajících se lidskými právy.