Urasenke - Česká asociace cesty čaje

Studijní skupina Cesty čaje. Navazujeme na tradici Urasenke.

O nás

Česká studijní skupina Cesty čaje Urasenke pořádá pravidelné studijní schůzky zájemců o Cestu čaje, při nichž se studenti pod vedením zkušených učitelů snaží prohloubit své znalosti i dovednosti. Ve spolupráci s Česko - japonskou společností, Velvyslanectvím Japonska v ČR a dalšími českými i japonskými subjekty vyvíjí pobočka řadu dalších aktivit mezi něž patří např. přednášky, veřejné prezentace atd. Naši studijní skupinu tvoří přibližně 30 studentů, a to jak Japonců, Čechů, Slováků i lidí jiných národností, kteří žijí v České republice.

Hotové výzvy

Pomozte nám s plakátem na novoroční slavnost

Hledáme ochotného grafika (třeba se zájmem o Japonsko), který by nám pomohl s tvorbou plakátu.

Urasenke - Česká asociace cesty čaje
Malá (do 10 hod.) | Online