Dobroduš - Diakonie SKP v Praze

Služba následné péče pro lidi s duševním onemocněním

O nás

Dobroduš Dobroduš aktivizuje a začleňuje dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním do společnosti. Smyslem služby je napomáhat těmto lidem v začlenění do společnosti, rozvojem jejich sociálních dovedností, navazováním mezilidských vztahů a aktivním trávením volného času. Služba pomáhá uživatelům, aby se zapojili do běžného života ve společnosti. Služba je poskytována v Praze a blízkém okolí profesionály a s využitím podpory dobrovolníků. Součástí služby je setkávání uživatele a dobrovolníka zejména v jejich přirozeném prostředí.

Rozpracované výzvy

Překlad webových stránek Dobroduše do angličtiny

Naše služba by ráda oslovila dobrovolníka, který by přeložil náš web do anglického jazyka

Dobroduš - Diakonie SKP v Praze
Malá (do 10 hod.) | Online

Hotové výzvy

Logo

Potřebovali bychom vytvořit logo, které by vystihovalo duši služby

Dobroduš - Diakonie SKP v Praze
Střední (10 - 20 hod.) | Online
35
bodů
8. 9. 2014: Martin Vrbata dokončil výzvu Logo
29. 7. 2014: Martin Vrbata začal pracovat na výzvě Logo