Sylvie Formánková (roz.Gurská)

odborná asistentka na Mendelově univerzitě v Brně

Prezentace
Návrh výzkumu

O mně

- zaměření oblast managementu, podnikatelské etiky, společenské odpovědnosti; výzkum v odvětví vinohradnictví a vinařství, organická produkce, CSR - moderátorská činnost - možnosti spolupráce v oblasti analýzy odvětví, analýzy vnějšího a vnitřního prostředí organizace/společnosti; strategie v rámci společenské odpovědnosti; moderování akce V RÁMCI PŘEDMĚTŮ, KTERÉ VYUČUJI - MANAGEMENT, PODNIKATELSKÁ ETIKA, EVROPSKÉ KULTURY A CIVILIZACE A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI BY BYLA MOŽNÁ SPOLUPRÁCE NA ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ TAKÉ STUDENTY DANÉHO PŘEDMĚTU.

Hotové výzvy