zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

IT - jednorázový interní audit SW a HW

Hledáme IT experta na podporu realizace interního auditu SW a HW naší organizace

13 bodů
  • Informační technologie
Velká práce (více než 6 hod.) | Osobně | Hlavní město Praha

Účel výzvy

IT oblast je náročná na expertizu a přitom velmi důležitá pro fungování naší organizace, počítače a notebooky jsou naším pracovním nástrojem

Toto výzva je hotová. Zpracoval jí ochotný dobrovolník.

 Borek Straka

Hodnocení spolupráce

Rádi bychom za celou organizaci INEX-SDA poděkovali za velkou ochotu a dobrou spolupráci v IT auditu - poskytnuté rady a doporučení byly velmi nápomocné a spolupráce probíhala rychle a efektivně. Oceňujeme také velkou znalost problematiky a proaktivní přístup k zadanému úkolu.
 

Popis výzvy

Potřebujeme IT podporu našeho kolegy v následujících oblastech:
- audit SW a HW vybavení naší organizace
- analýzu stavu funkčnosti a vhodnosti vybavení
- plán investic a program údržby hardware na optimální úrovni
- vytvoření a udržování evidence technického i programového vybavení

V současné době máme v kanceláři 13 počítačů a 3 notebooky.

Důkladný IT audit by nám pomohl zlepšit jejich funkčnost. Rychlejší počítače znamenají větší množství udělané práce za stejnou dobu a tak spokojenější nejenom naše kolegy ale i dobrovolníky, pro které organizujeme vzdělávání a dobrovolnické aktivity.

Místo realizace

Varšavská 30, Praha 2, u náměstí Míru

Doporučte výzvu

INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. INEX-SDA

Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.

Hodnocení: ★★★★★

  • Občanská společnost
  • Rozvojová spolupráce
  • Volnočasové aktivity
  • Vzdělávání

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.