Grafické zpracování Roll Up

0
bodů

Potřebovali bychom graficky navrhnout 2-3 Roll Up

Grafika
Copywriting
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro připravovanou propagaci projektu a účast na akcích potřebujeme nechat vyrobit Roll Up

Popis

Hledáme šikovného grafika, který by nám zpracoval návrhy pro vyrobení Roll Up organizace - jednalo by se o cca 3 roll up - jednou je to o organizaci, jednou s fotografiemi činnost školiček a jeden volný necháme na nápadu grafika
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity