IT - jednorázový interní audit SW a HW

13
bodů

Hledáme IT experta na podporu realizace interního auditu SW a HW naší organizace

Informační technologie
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

IT oblast je náročná na expertizu a přitom velmi důležitá pro fungování naší organizace, počítače a notebooky jsou naším pracovním nástrojem

Popis

Potřebujeme IT podporu našeho kolegy v následujících oblastech: - audit SW a HW vybavení naší organizace - analýzu stavu funkčnosti a vhodnosti vybavení - plán investic a program údržby hardware na optimální úrovni - vytvoření a udržování evidence technického i programového vybavení V současné době máme v kanceláři 13 počítačů a 3 notebooky. Důkladný IT audit by nám pomohl zlepšit jejich funkčnost. Rychlejší počítače znamenají větší množství udělané práce za stejnou dobu a tak spokojenější nejenom naše kolegy ale i dobrovolníky, pro které organizujeme vzdělávání a dobrovolnické aktivity.
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.