Grafické zpracování letáčku

10
bodů

Vytvoření grafického návrhu na leták.

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme zkusit podnikat, dát tak našim uživatelům možnost si přivydělat a zároveň zlepšit finanční situaci organizace.

Popis

Potřebovali bychom pomoc se zhotovením originálního letáčku o naší nové službě Úklid bez starostí (http://www.uklidbezstarosti.cz/), který bude lákavý pro oko a přinese nám spoustu nových klientů. Letáček by měl být stručný, výstižný a především originální a vševypovídající.
Pomáháme lidem v tíživé životní situaci.
Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Charita v Otrokovicích a okolních obcích působí už 26 let a prostřednictvím devíti služeb se dlouhodobě snaží snižovat sociální potíže této oblasti. Poskytujeme pomoc seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci – lidem bez přístřeší, zadluženým osobám, samotným rodičům s dětmi a rodinám.