Krátká video prezentace z daných materiálů

0
bodů

Public Relations
Video
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom propagovali akce na hradě Hartenberg, a oživili tak dobrovolnické aktivity v regionu.

Popis

Fotky a texty jsou už roztříděné, stačí je jen dát dohromady, najít hudbu, prolinkovat. Zabere tak hodinku, dvě. Určeno k zveřejnění na http://www.youtube.com/user/hradhartenberg. V případě zájmů možnost opakované spolupráce. Děkujeme za pomoc.
hrad Hartenberg, environment, kultura, dobrovolnictví
Kultura
Volnočasové aktivity
Životní prostředí
Občanská společnost
Občanské družení Hartenberg o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto sdružení klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.