Vánoční setkání dobrovolníků - tvorba podkladů

0
bodů

Na společné vánoční setkání dobrovolníků je třeba vytvořit plakát jako pozvánku a poděkování.

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Stejně jako každý rok plánujeme poděkovat dobrovolníkům za jejich pomoc prostřednictvím tohoto setkání.

Popis

Jako koordinátorka dobrovolníků nejsem schopna vytvořit takový plakát a poděkování dobrovolníkům (něco jako certifikát), které by si tato akce zasluhovala. Plánovaný termín vánočního setkání je 12. prosince 2013 v Havlíčkově Brodě. Na tom, co přesně bych ráda, aby na plakátu a poděkování zaznělo, se můžeme domlouvat konkrétně později (přikládám na ukázku ty z předešlého roku). Uvítala bych, kdyby se letošní plakát a poděkování navzájem svoji podobou doplňovaly, ale není to podmínkou. Plakát je třeba rozeslat do konce listopadu. Poděkování budu předávat až v den konání akce, ale nechávat tisknout samozřejmě dříve. Těším se na nápady a tvorbu profesionála!
Našim posláním je zapojovat dobrovolníky do pomoci lidem, ..
Sociální služby
Úkolem Dobrovolnických center FOKUSu Vysočina je zprostředkovat setkávání lidí, kteří mají chuť pomáhat a těch, kteří pomoc potřebují. Vytvářet podmínky pro to, aby se mohlo dobrovolnictví u nás šířit. Cílem Dobrovolnického centra je doplňovat profesionální práci jednotlivých organizací v daném regionu pomocí dobrovolníků a tím umožnit jejich rozšíření a zkvalitnění.