Javascript a php

10
bodů

internet archive Bookreader integrace do mediawiki rozšíření

Programování
Informační technologie
PHP
IT bezpečnost
znalost javascriptu
mediawiki a mediawiki extensions
Malá práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

pro zobrazování grafických souborů

Popis

Web je založen na Mediawiki, která postrádá pokročilé možnosti práce s pdf soubory. Jedna z možností dosažení požadované funkcionality je využít externího vieweru, jedna možnost je Internet archive bookreader. Build IA Bookreaderu pod npm proběhne, je možné otestovat demo. Je ale potřeba integrovat viewer do mediawiki extenze pro přístup na lokální grafické soubory.
Podporujeme rozvoj houslové wiki - Violinwiki
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Violinwiki je znalostní báze s jediným tématem - akustické housle, jinými slovy houslová wiki. Má sloužit jako první zdroj informací pro zájemce o hru na housle, houslové studenty, učitele hudby a houslí, muzikology, hudební historiky nebo pro zájemce o hudbu obsahující housle. Violinwiki je celosvětově a bezplatně dostupná.