Vytvoření strategie a marketingové kampaně pro NF

13
bodů

Hledáme marketingového stratéga pro nadační fond Klíč k domovu!

Marketing
Design
Copywriting
Public Relations
Fundraising
Strategie
Střední (10 - 20 hod.) | Online nebo osobně (Most)
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Hledáme odborníky v oblasti marketingu, fundraisingu, designu a copywritingu, kteří nám pomohou vytvořit strategii pro efektivní propagaci.

Popis

Jako nově vzniklý Nadační fond Klíč k domovu, který se zabývá nejen problematikou zabydlování znevýhodněných osob, potřebujeme vypracovat jasné poslání, definovat naše cíle, misi a určit naši cílovou skupinu. Chtěli bychom také nastavit klíčové marketingové aktivity pro získání nových dárců a donátorů, což je klíčové pro naše dlouhodobé udržitelné fungování. Hledáme odborníka, který má zkušenosti s marketingovými strategiemi, fundraisingem a má kreativní přístup k řešení podobných výzev.
Nadační fond Klíč k domovu
Založili jsme Nadační fond Klíč k domovu, tak abychom lépe pomáhali lidem v bytové nouzi a lidem bez přístřeší. Nadační fond na podporu bydlení.