Nové webovky pro MAS Vladař

13
bodů

Rozjeli jsme stěhování na nový web, ale chybí nám čas a nový vítr. Oceníme dobré nápady.

Tvorba webu
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Současné webové stránky jsou pro nás již zastaralé. Potřebujeme nový impuls pro novou firemní prezentaci.

Popis

V současné době máme stránky zde https://www.vladar.cz. Potřebovali bychom Vaší pomoc s finální úpravou/učesáním nových stránek na https://www.vladar.cz/new1/. Potřebujeme, aby stránky byly nejen modernější, ale aby také splňovaly požadavek na jednoduchost pro naše nejčastější návštěvníky, což odhadujeme na uživatele, kteří většinou stránky navštíví 1-2x, ale spíše se nevracejí každý den. Často web navštíví, aby se pouze informovali, zda je vypsaná nějaká dotační výzva.
Rozvíjíme venkov. Náš domov.
Dlouhodobou vizí MSA Vladař o.p.s. je udržitelný rozvoj území MAS Vladař zejm. aplikací metody LEADER. MAS Vladař o.p.s. k plnění svých vizí realizuje řadu projektů a je tvůrcem a nositelem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím organizační jednotky MAS Vladař.