Pomoc na marketing, copywriting a eventy

20
bodů

Čtyřměsíční stáž v neziskovce INEX

Marketing
Copywriting
Sociální sítě
Dlouhodobá spolupráce | Online nebo osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Propagace aktivit naší neziskové organizace

Popis

V INEXu se věnujeme sociálním sítím, ladíme svůj web, pořádáme a účastníme se řady propagačních eventů a tvoříme spoustu zábavného obsahu. Náplní tvé práce bude pomoc s tvorbou obsahu na sociální sítě, správa a péče o FB skupinu nebo výpomoc při přípravě a realizaci eventů. Více informaci zde: https://www.inexsda.cz/novinky/aktuality/staz-v-pr-sekci/
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.