Vedení účetnictví

20
bodů

Pomoc s účetnictvím/daněmi u neziskovky

Účetnictví & Daně
Dlouhodobá spolupráce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Mít vše v pořádku po účetní a daňové stránce

Popis

Máme první půlrok působení (od července 2022) za sebou. Rádi bychom našli stabilní spolupráci s paní/panem účetní/m, která by nám pomohl/a po této stránce. Máme činnost rozdělenou na hlavní a vedlejší. Fakturujeme výkon canisterapie (ca. 5 faktur za měsíc), pořádáme kurzy (v průměru za rok to také vyjde na ca. 5 -10 faktur za měsíc, v některých měsících je to více, v některých méně). Ve vedlejší činnosti nám vystavujeme faktury za produkty z eshopu (v průměru ca. 2-3 za měsíc). Momentálně nemáme nikoho na DPČ/DPP. Občas potřebujeme poradit s administrativou. Pokud máte pejska, a pejsky máte rád/a tak to bude super. V případě zájmu můžeme nabídnout bartr ve smyslu pomoci s výcvikem hafana, nebo pokud jste canisterapeut, tak třeba účast na školení apod.
Canisterapie - léčba tlapkami a radostí
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Jsme začínající neziskovka - forma z.s. Podporujeme zájemce, začínající i stávající canisterapeutické týmy pomocí vzdělávání (výběr, výchova psa, a zejména psovoda), výroby pomůcek a metodik pro sezení s klienty. Zabýváme se osvětou a popularizací tématu canisterapie mezi odbornou i laickou veřejností. Vykonáváme canisterapii a semináře v MŠ/ZŠ, léčebnách a nemocnicích, v domovech seniorů, azylových domech, atd. Práce nás neskutečně baví, ale neumíme vše a potřebujeme trochu pomoci ;)