Ilustrátor pro naše metodiky

13
bodů

Ilustrace pro klienty (děti v MŠ/ZŠ, seniory, atd.)

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online nebo osobně (Mladá Boleslav, Liberec)
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Barevné ilustrace klientům pomohou lépe pochopit aktivitu a více se do ní zapojit.

Popis

Moc bychom uvítali pomoc šikovného ilustrátora (nebo překreslení z fotek nebo vybrat odpovídající grafiku z databanky), který by nám vytvořil obrázky pejsků pro naše metodiky, konkrétně: - pejsek, který vykonává různé povely (př. sedni, lehni, atd. - ca 10-15 povelů) - pejsek v práci (lovecký pes s myslivcem, policejní pes, záchranáře, atd. - ca. 10 povolání) - denní režim pejska (pejsek spí, jí, cvičí, venčí se, atd.) Pejsi jsou součástí metodik, které připravujeme pro klienty a také ostatní canisterapeutické týmy. Klienti si třeba obrázek vylosují a s pejskem dělají cvik, apod. Momentálně máme "home made" fotky a to nevypadá moc dobře :) U ostatních obrázků si pomáháme v CANVA, ale fotky jsou hodně neosobní. Moc děkujeme.
Canisterapie - léčba tlapkami a radostí
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Jsme začínající neziskovka - forma z.s. Podporujeme zájemce, začínající i stávající canisterapeutické týmy pomocí vzdělávání (výběr, výchova psa, a zejména psovoda), výroby pomůcek a metodik pro sezení s klienty. Zabýváme se osvětou a popularizací tématu canisterapie mezi odbornou i laickou veřejností. Vykonáváme canisterapii a semináře v MŠ/ZŠ, léčebnách a nemocnicích, v domovech seniorů, azylových domech, atd. Práce nás neskutečně baví, ale neumíme vše a potřebujeme trochu pomoci ;)