Pomoc s tvorbou webu a malého eshopu

13
bodů

Aby nás klienti našli, aby si mohli jednoduše zakoupit naše výrobky pro jejich práci

Programování
Tvorba webu
Střední (10 - 20 hod.) | Online nebo osobně (Praha/Mladá Boleslav)
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vytvoření webu a eshopu (prodej fyzickych i elektronických produktů)

Popis

Webové stránky - cíle naší organizace - nabídka našich služeb - možnost psát blog/novinky/články k našemu tématu Eshop - objednání se na vzdělávací akci (webinář, kurz, atd) - možnost zakoupení metodiky, manuálu atd (v pdf) - možnost zakoupení výrobků/pomůcek pro výkon terapie (fyzické produkty)
Canisterapie - léčba tlapkami a radostí
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Jsme začínající neziskovka - forma z.s. Podporujeme zájemce, začínající i stávající canisterapeutické týmy pomocí vzdělávání (výběr, výchova psa, a zejména psovoda), výroby pomůcek a metodik pro sezení s klienty. Zabýváme se osvětou a popularizací tématu canisterapie mezi odbornou i laickou veřejností. Vykonáváme canisterapii a semináře v MŠ/ZŠ, léčebnách a nemocnicích, v domovech seniorů, azylových domech, atd. Práce nás neskutečně baví, ale neumíme vše a potřebujeme trochu pomoci ;)