Překlad dokumentů

10
bodů

Překlad dokumentů z českého jazyka

Pomoc Ukrajině
jazyková vybavenost
Malá práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Poskytnout rodičům srozumitelnější službu

Popis

Potřebujeme přeložit materiály z Dětské skupiny - Provozní řád a smlouvu do Ukrajinštiny. Přijímáme děti Ukrajinců a rodiče podepisují dokumenty, kterým příliš nerozumí.
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.