Překlad darovací smlouvy

7
bodů

Překlad z češtiny do angličtiny

Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Fundraising v zahraničí

Popis

Jedná se o překlad dvou stránek textu z češtiny do angličtiny. Text není složitý ani odborný.
Pomáháme dětem v Africe
Rozvojová spolupráce
Od roku 2006 poznáváme, obdivujeme a milujeme Tanzánii. Nacházíme děti v nouzi, živíme je, šatíme a vzděláváme, objímáme a hrajeme si s nimi. Stavíme jim skutečný domov s přátelskou atmosférou a učíme je samostatnosti. Vytváříme partnerství mezi českými školami a tanzanskými: opravujeme společně školy a pomáháme zkvalitnit vzdělání na africkém venkově.