Kontrola slov - česká podstatná jména

10
bodů

Doplňování lexémů

Copywriting
český jazyk
Malá práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vytvoření nových hesel v jazykovědné databázi na Wikidatech.

Popis

Na Wikidatech, projektu neziskové společnosti, která provozuje Wikipedii, vzniká jazykovědná databáze tzv. lexémů. Licence umožňuje, aby tuto databázi použil kdokoliv za jakýmkoliv účelem. Prozatím se využívá v experimentálním českém slovníku pro kontrolu pravopisu, dostupném jako rozšíření pro kancelářský balík LibreOffice, možnosti jsou ale mnohem širší: nástroje pro kontrolu gramatiky, cizojazyčné slovníky a překladače, různé druhy jazykovědných slovníků, doplňování diakritiky… Úkolem je naimportovat do této databáze 50 lexémů českých podstatných jmen, a to z Tvarotvorného slovníku, který má kompatibilní licenci. Importovaná hesla je potřeba zkontrolovat (mohou obsahovat chybné tvary), případně upravit, a přidat k nim významy a doplňující údaje (podrobnosti v přiloženém návodu). Práci dobrovolníkovi vysvětlíme e-mailem nebo přes videokonferenci. Odkazy na stránku se slovy a na stránky Wiki jsou uvedeny v příloze. Děkujeme.
Vytváříme svobodný software LibreOffice
Vzdělávání
The Document Foundation je nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je vývoj svobodného kancelářského balíku LibreOffice a podpora souvisejících aktivit a komunity. Věříme, že uživatelé by měli mít možnost náš software nejen spouštět, ale také kopírovat, distribuovat, studovat a vylepšovat. I když nabízíme sadu programů LibreOffice bezplatně, svobodný software není v první řadě otázkou ceny, ale právě této svobody užívání. Jsme přesvědčeni, že tuto svobodu si každý zaslouží a propagujeme ji. Snažíme se zmenšovat digitální propast mezi uživateli a podporovat všechny bez rozdílu, v rámci toho připravujeme verze v mnoha různých jazycích. Chceme se vyvarovat proprietárního softwaru a závislosti na uzavřených formátech dokumentů. https://cs.libreoffice.org