Virtuální prohlídka organizace

13
bodů

Vznik virtuální prohlídky

Informační technologie
Grafika
Fotografování
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně (Vsetín)
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Zpracování virtuální prohlídky zázemí organizace - azylového domu

Popis

Potřebujeme nafotit a zpracovat virtuální prohlídku zázemí sociálních služeb a polohu budovy, kterou organizace zveřejní na webových stránkách a FB. Cílem virtuální prohlídky je umožnit prohlídku prostor pobytové služby azylového domu a zlepšit orientaci návštěvníka při hledání sídla organizace.
Poskytujeme síť sociálních služeb pro rodiny s dětmi
Sociální služby
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je nestátní nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), kterou založilo v roce 2002 město Vsetín. Svojí činností navázala na původní Krizové centrum pro ženy a matky s dětmi, které působilo ve Vsetíně od dubna 1999. V současné době poskytuje organizace tři registrované sociální služby a zabývá se realizací projektů zaměřených převážně na cílovou skupinu uživatelů služeb.