Podvojné účetnictví pro Emoter

10
bodů

Podpořit lidi v Ugandě je možné i nastavením podvojného účetnictví. #helpUganda

Účetnictví & Daně
Střední práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Hledáme dobrovolníka se znalostí podvojného účetnictví. Letos přecházíme z jednoduchého na podvojné účetnictví a potřebujeme vaši pomoc.

Popis

Hledáme dobrovolníka, který by nám pomohl s převodem z jednoduchého na podvojné účetnictví. Šlo by o základní nastavení a krátké vysvětlení. Převod by neměl být náročný. Jediný majetek, který máme je zůstatek na bankovním účtu. Nemáme závazky, pohledávky ani jiný majetek krom financí na účtu. Naše účetní závěrka z loňského roku je na https://www.emoter.org/dokumenty k nahlédnutí. Svépomocí jsme se o to pokoušeli, ale bohužel se nám to nepodařilo. Pomůžete nám? My za to na oplátku s Vaší pomocí ošetříme další ugandské obyvatele bez přístupu k lékařské péči.
Přinášíme lékařskou péči do Ugandy
Vzdělávání
Zdraví
Rozvojová spolupráce
Emoter je nezisková organizace, která působí na území Ugandy, konkrétně v okrese Nebbi. Pořádáme lékařské výjezdy, během kterých ošetřujeme, poskytujeme léky, očkujeme a odčervujeme. Emoter založili 3 studenti medicíny s cílem využít své znalosti naplno a pomáhat nejen za hranicemi České republiky ale i někdy za hranicemi svých možností. Umíme léčit, ale neumíme účtovat. Umíme tišit bolest, ale nedokážeme nastavit Google Analytics. Umíme zachránit život, ale mobilní aplikaci vytvořit nesvedeme. Pomozte nám v našem snažení a zlepšete tak životní úroveň lidí na druhé straně světa. #pomozUgandě #helpUganda