Graficke zpracovani letaku

0
bodů

Graficke zpracovani letaku sdruzeni

Grafika
Copywriting
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro propagaci činnosti sdružení, na akce, pro získávaní případných dárců

Popis

Potřebujeme grafický zpracovat leták sdružení jde o oboustrannou A4 přeloženou na 3x jako skladacka.
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity