Video pro zvýšení povědomí o tísňové péči

13
bodů

Chceme žít doma

Marketing
Natáčení videa
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Zvýšení povědomí o tísňové péči

Popis

Rádi bychom natočili krátké video (cca 1,5 min) s příběhem naší klientky a její rodiny. Obsah by měl sdělovat proč se rodina pro naší organizaci rozhodla a co jim služba tíšňové péče přináší. Protagonisté jsou již zařízeni. Chceme oslovit širokou veřejnost s tím, že není vždy nutné se uchylovat k rozhodnutí volit život v pobytovém zařízení (domov důchodců, dům pro seniory, domy s pečovatelskou službou, LDN aj.). Naše organizace umoňuje seniorům zůstat žít doma v prostředí, které mají rádi s pocitem, že když budou potřebovat pomoc, tak přijde a to téměř okamžitě. Náš dispečink funguje NONSTOP a klienti jsou tak pod neustálým dohledem. Ten sebou přináší obrovskou psychickou úlevu jednak pro klienty samotné a dále pro jejich rodiny. Odpadá strach z toho, že když se něco stane, tak nepřijde pomoc.
Umožnujeme seniorům zůstat žít doma
Moderní sociální služba tísňové péče Anděl Strážný chrání zdraví a životy prostředictvím monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem. Dodává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky. Poskytujeme jistotu, bezpečí a pomoc v krizových situacích seniorům i lidem s postižením, doma i venku ve chvílích, kdy jsou sami.