Záchrana science centra iQLANDIA

13
bodů

Jak lépe komunikovat s firmami v době krize

Marketing
Public Relations
Fundraising
Strategie
Velká práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Zpřístupňujeme vědu veřejnosti, bez příjmů ze vstupného brzy zkrachujeme, proto se obracíme na firmy

Popis

Jsme science centrum, popularizujeme vědu. Jsme závislí na příjmech ze vstupného, o které jsme přišli, takže rychle přicházíme o cashflow. Pomoc od města, kraje nebo státu je velmi nepravděpodobná, tak se obracíme na firmy, které si uvědomují význam polytechnického vzdělávání. Máme připravenou fundrasingovou strategii pro práci s firmami, pomozte nám ji vylepšit. Standardně firemní partnerství stavíme na: a) visibilitě jak přímo v science centru, tak v mediálních výstupech b) benefitech pro firemní zaměstnance a jejich rodiny (permanentky, teambuilding v iQLANDII, program dětského dne u vás ve firmě) c) partnerství na na exponátech a vzdělávacích programech V době nastupující ekonomické recese tenhle model zřejmě zanikne. Pomozte nám vytvořit lepší fundraisingové argumenty pro získání financí pro udržení cashflow pro chod science centra a podpory zvýhodněného vstupného pro školy, příp. patronaci exponátů a vzdělávacích programů
Popularizujeme vědu
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Naším cílem je zpřístupnění vědy a techniky veřejnosti, zvýšení úrovně výuky přírodovědných předmětů na školách a podpora bádání v mladé generaci. Výhodou jsou exponáty a programy, které jsou navrženy tak, aby je návštěvníci chtěli zkusit, poznávat, chybovat a objevovat.