Leták/plakát na akci Tetínské posvícení

0
bodů

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Propagace naší neziskové organizace, která v místě akce sídlí

Popis

Potřebujeme připravit leták/plakát graficky i tiskově na akci Tetínské posvícení v rámci poutě ke sv.Ludmile na Tetín, mši bude sloužit kard. Dominik Duka. Doprovodnou akci, které se účastníme, pořádá Vinotéka Hruška Tetín ve spolupráci s námi. Akce se koná již 21. a 22.9.2013. Naše nezisková organizace v místě akce na Tetíně u Berouna sídlí. Budeme mít propagační stánky, oslovili jsme další neziskové organizace z okolí. Budou probíhat tvořivé dílny pro děti, prodej rukodělných výrobků, vína, čajů, tinktur....Loga všech organizací dodáme. Odpoledne se budou konat menší benefiční koncerty místních kapel v rámci kterých proběhne veřejná sbírka na podporu naší organizace, která se zabývá péčí o osoby se zdravotním hendikepem.
Poskytovatel sociálních služeb pro děti i dospělé
Nezisková organizace Klubíčko je v berounském regionu pojmem, který je již 20 let pevně spjatý s poskytováním kvalitních sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny, které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory. Klubíčko založili a vedou rodiče postižených dětí a ti také spolu s řadou odborníků určují jeho další rozvoj tak, aby byl co nejvíce prospěšný rodinám, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Naším cílem je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením náročnou péči a umožnit každému uživateli maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám. Rodinný charakter fungování Klubíčka, individuální přístup ke každému klientovi, množství integrovaných volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postižením a plánovaná výstavba nových bytů pro chráněné bydlení – to vše jsou důvody, proč služby Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním postižením z Berounska, Hořovicka, Kladenska, Rakovnicka, z Prahy i z dalších míst ČR.