Konzultace online marketingu

7
bodů

Jak si nastavit vztahy s partnery v online marketingu/obchodu

Marketing
Fundraising
Strategie
Malá práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Zorientovat se v problematice online marketingu

Popis

Spolek Czexpats in Science sdružuje české vědce a vědkyně, kteří působí nebo v minulosti působili v zahraničí. Naše aktivity (konference, setkání, workshopy, blogy, atd.) směřují k podpoře českých vědeckých expatů, usnadnění kontaktů s českou vědou a podpoře mobility oběma směry - z ČR do zahraničí i naopak. V poslední době jsme byli osloveni soukromými firmami, které by chtěly spolupracovat, zejména v online prostředí. Hledáme člověka, který nám pomůže zorientovat se v prostředí online marketingu a obchodu, abychom dokázali dobře nastavit vztahy s těmito partnery.
Platforma sdružující vědce a vědkyně v zahraničí
Vzdělávání
Občanská společnost
Spolek Czexpats in Science má za cíl: - propojit české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice - pomoci vědcům v zahraničí s orientací v prostředí české vědy a usnadnit případný návrat vědců do českého prostředí - poskytnout vědcům dlouhodobě žijícím v zahraničí možnost pozitivně inspirovat a ovlivňovat českou vědu - podporovat mobilitu českých vědců, zejména sdílením zkušeností a informací mezi českými vědci na zahraničních institucích (popř. těmi, kteří se již vrátili do ČR) s těmi, kteří se na delší vědecký pobyt mimo ČR teprve chystají