Mandaly do kalendáře

0
bodů

tvorba šablon

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro adventní kalendář

Popis

V našem neziskovém projektu vznikly mandaly, kreslené dětmi, které se objeví v kalendáři pro rok 2020. Pro tyto mandaly chceme nechat připravit i jejich verzi šablony, aby i ostatní měli možnost si udělat mandalu dle svého.
tvoříme harmonii
Kultura
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Centrum Mandala z.s. je spolek, jehož cílem je zlepšit společenské klima prostřednictvím nabídky vzdělávacích a seberozvojových programů. Ty jsou zaměřeny na vytvoření prostoru sama pro sebe, kreativní sebepoznání, posílení schopnosti změnit to co mi nevyhovuje a vzít život do svých rukou. Věříme, že spokojení a šťastní lidé tvoří šťastnou společnost. Pořádáme kurzy, které jsou zajištěny našimi lektory nebo lidmi, kteří využívají našich prostor pro vlastní seberealizaci.