Grafický návrh

0
bodů

Hledáme grafika pro zpracování grafického podkladu na tisk na stuhu

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme potisknout stuhu tak, aby byla spjatá se jménem naší organizace. Po té ji budeme dávat na výrobky, prodávané v rámci veřejné sbírky.

Popis

Potřebujeme vypracování grafického podkladu ve formátu pro Corel 12 (.cdr) nebo Adobe Illustrator (ai) v měřítku 1:1. Text a případně logo máme v křivkách, jedná se především o rozprostření textu a vyznačení v křivkách a vektorech, aby tiskaři mohli rovnou tisknout. Chceme použít font, který je použit v našem logu.
Pomáháme obětem domácího a sexuálního násilí
Lidská práva
Sociální služby
Poradenství
Jsme nestátní nezisková organizace usilující o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí. Poskytujeme poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, aktivně se podílíme na prevenci a zvyšování osvěty a lobbujeme za vhodnější legislativu v této oblasti.