Leták pro potenciální firemní dárce

0
bodů

Potřebujeme graficky zpracovat informace pro potenciální firemní dárce.

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Na finančním zajištění našich sociálních služeb se podílí i firemní dárci. Zejména při jednání s většími firmami nám chybí "profi" leták.

Popis

Hledáme dobrovolníka, který má chuť graficky nám zpracovat propagační materiál pro potenciální firemní dárce. Leták, který bude mít "šmrnc" :) Předpokládaný rozměr: A5, oboustranně. Text, foto dodáme.
Podporujeme lidi se zdravotním postižením v běžném životě.
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Jsme nestátní nezisková organizace, registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Již od roku 2003 podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby mohli žít běžný dospělý život (tak jako jejich vrstevníci) - se všemi jeho radostmi i starostmi. Poskytujeme jim osobní a individuální podporu zejména v oblasti pracovního uplatnění a samostatného bydlení v běžném prostředí. Kdo tedy jsme? Jsme ti, co: zpřístupňují, co je běžné; prosazují rovnost v právech a povinnostech; jsou vnímaví k individualitě a hledají tvůrčí cesty; podporují aktivní zapojení a neustále se zlepšují :)