Překlad do francouzštiny

0
bodů

Potřebujeme přeložit návod na používání mandalové šablony do francouzštiny.

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom expandovali na mezinárodní trh (na amazon) s naším produktem šablona pro tvoření mandal.

Popis

Potřebujeme překlad v rozsahu 1 strany textu, který je o kreslení mandal (něco jako vezměte papír a tužku, položte šablonu na stůl, kreslete takto, viz obrázek).
tvoříme harmonii
Kultura
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Centrum Mandala z.s. je spolek, jehož cílem je zlepšit společenské klima prostřednictvím nabídky vzdělávacích a seberozvojových programů. Ty jsou zaměřeny na vytvoření prostoru sama pro sebe, kreativní sebepoznání, posílení schopnosti změnit to co mi nevyhovuje a vzít život do svých rukou. Věříme, že spokojení a šťastní lidé tvoří šťastnou společnost. Pořádáme kurzy, které jsou zajištěny našimi lektory nebo lidmi, kteří využívají našich prostor pro vlastní seberealizaci.