Jazyková korektura - ČJ

0
bodů

Prosíme o kontrolu českého textu brožury a letáčku

Překlady
ČJ
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Poslední korektura před dokončení grafických prací a tisku

Popis

Uvítáme pomoc s korekturou textu v češtině - cca 3 strany.
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.