Bezpečnost na internetu

0
bodů

Hledáme lektora na jednorázový seminář

Informační technologie
Malá (do 10 hod.) | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Komunitní centrum OPU

Popis

Dobrý den, hledáme IT profíka nebo někoho, kdo by byl schopen během vysvětlit rodičům dětí, jak správně nastavit zařízení (PC, mobil, tablet), aby bylo bezpečné pro děti. Jedná se o akci, kde bude maximálně 8 účastníků, zejména cizinců, kteří buď budou rozumět česky nebo zajistíme tlumočníka. Seminář bude 8.11. ve večerních hodinách a bude mu předcházet obecná část, kterou povedeme my. Potřebujeme jen někoho, kdo tomu rozumí z technického hlediska a uměl by rodičům prakticky vysvětlit, jak jednotlivé přístroje zabezpečit. Mimo jiné se v semináři předtím budeme bavit o kyberšikaně, vztahu dětí a médií, využívání internetu jako vzdělávacího nástroje apod.
Nezisková, nevládní, humanitární organizace
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku. OPU již již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.