Vytvoření loga

0
bodů

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jsme začínající organizace a logo hraje významnou funkci.

Popis

Logo by mělo obsahovat tři slova - Dobrovolnické centrum Strakapoud. Líbilo by se nám, kdyby v logu mohl být pták Strakapoud nějakým způsobem zaintegrován. Spíše jednoduchý obrázek, nebo obrys, aby z něj vyzařovala něha a radost zároveň, ne moc dětské :) Strakapoud je zde zástupcem dobrovolníků, který pomáhá potřebným.

Komentáře

Dobrý den,
na jaký email mám zaslat návrh loga. jsem také schopný v naší tiskárně zajistit výhodné ceny pro tisk vizitek, letáků, brožur, samolepek, triček i placek.

Dostál
Strakapoud 18. 7. 2013
Dobrý den, děkuji za nabídku, shlédla jsem stránky Vaší tiskárny, dobrý servis, až bude potřeba rádi využijeme vašich služeb.
S pozdravem Petra Šimková
Dobrovolnické centrum
Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví
Dobrovolnické centrum Strakapoud vzniklo při Apoštolské církvi ve Varnsdorfu na podzim roku 2013. Hned zpočátku jsme získali akreditace ministerstva vnitra pro dobrovolnické programy Dobrovolníci v nemocnicích (probíhá na oddělení LDN Varnsdorf) a Dobrovolníci pro doučování (realizováno v rodinách doučovaných dětí). Posláním Dobrovolnického centra je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve městě Varnsdorf a povzbuzení občanů ke konání dobra pro potřebné lidi v našem městě. Cílem programů se stává podpora člověka v dané životní etapě s důrazem na jedinečnost a důstojnost každého jednotlivce. Stejně jako strakapoudi přilétají na pomoc nemocným stromům v lese, přicházejí dobrovolníci se zájmem o pomoc potřebným. Úkoly dobrovolnického centra - zajišťovat nábor dobrovolníků, jejich proškolení, pojištění, evidenci, supervizi a další vzdělávání. Dobrovolníci se uplatňují v programu "Dobrovolníci v nemocnicích", kde místem působnosti je oddělení LDN Varnsdorf. Tímto programem usilujeme o zlepšení kvality života, zmírňování osamělosti a zlepšování psychosociálního stavu pacienta. Dobrovolníci nabízí pacientům popovídání, naslouchání, předčítání, hraní společenských her, doprovod na procházku, pomoc při vyrábění ve výtvarné dílně. Další program, kde se mohou dobrovolníci uplatnit "Dobrovolníci pro doučování" je učen pro děti, které jsou vytipovány ZŠ ve Varnsdorfu. Tímto programem usilujeme o zlepšení školních výsledků doučovaných dětí a také o změnu postojů rodičů ke vzdělávání, jejich aktivnější zapojení do mimoškolní přípravy a vytvoření potřebného zázemí pro školní přípravu.