Anglická verze části webu

0
bodů

Překlad textů o naší organizace pro web

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Prezentace na webových stránkách

Popis

Hledáme dobrovolníka nebo dobrovolnici, který by si našel čas a přeložil nám základní informace o naší organizaci do angličtiny.
Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech.
Lidská práva
Sociální služby
Zdraví
Poradenství
Terapie
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (dále jen R-R), vznikla v roce 1992. Poskytujeme registrované sociální služby (odborné sociální poradenství a terénní programy), provozujeme nestátní zdravotnická zařízení a jsme akreditovaným subjektem dle zákona o pomoci obětem trestných činů. Cílovou skupinou jsou zejména sexuální pracovnice a ženy, které vstup do sexbyznysu zvažují, nebo v něm pracovaly v minulosti, a řeší obtíže spojené s touto prací. Posláním R-R je zlepšovat postavení sexuálních pracovnic a předcházet rizikům, která s sebou práce v sexbyznysu přináší, a snižovat je. Preventivním působením přispíváme k ochraně veřejného zdraví v ČR.